Om Fotoform

Fotoform AB


Fotoform är ett företag som arbetar med produktutveckling. Företaget har bred kompetens med resurser och erfarenheter från marknadsanalyser och ren industridesign till prototyper, utprovning och produktionsunderlag. Företaget har även fotostudio och lång erfarenhet av framtagning av marknadsföringsmaterial.

Vi arbetar gärna med tekniskt komplexa produkter då vi har lång erfarenhet från produktion.

Industridesign innebär som vi ser det att finna optimala lösningar som relevanta för respektive produkt.

Arbetssättet anpassas efter produktens karaktär men syftet är att få ner framtagningstiden och undvika misstag. Våra främsta grepp är snabba utvärderingar, prototyper i så tidigt skede som möjligt samt möjligheten att arbeta parallellt när resurserna är samlade i ett företag.

 

Referenser:
Lång erfarenhet av svensk industri och konsultvana. Över 25 år med produktion, konstruktion och produktutveckling inom Alfredeen-Rako och Rateko (nuvarande ångpanneföreningen) före industridesignutbildning vid Konstfack.


Fotoforms Maskinförteckning

 

2st Deckel fräs FP2 500x200x400 fullt utr med höghastighetshuvud

Schaublin svarv 120 med spännhylsor

Harrison svarv M300

Startright bandsåg

Verktygsslip Schytt Universal

Gravyrmaskin

2st Glasbläster

Segmentbock

Div svetsagregat

Filmaskin

Div slipmaskiner

Div kapmaskiner

Digitala mätutrustningar

 

Styrda maskiner:

Trak Fräsmaskin (protrak) 810x425x500

Cortini svarv H 105S

Cortini fräs L 300

Proturn 7" Svarv (protrak)

Trådgnist Agie Cut

 

Mattison & Zetterlund fräs

Cochester Student svarv 6"

Blomqvist svarv

Planslip Jakobssen 500x200

Verktygsslip Thörn T2

Borrslip Christen & Co

Borrmaskiner Arboga Solberga mm.

Bandsåg Mössner 350

2st Gradmaskiner

Trumlingsmaskin

Mätutrustningar div

Monteringsyta 22m

 

Maskninförteckning Estland:

Planhyvel B 600 Waco

Rikthyvel B 600 Tenberg

Underfräs Bord Waco

Sinkmasking Stenberg

Bandsåg stor Waco

Bandputs L 2600 Waco

Justersåg stor Wakin

Kapsåg Stenberg

Press hydraulisk 2800/1200 Fiellman

Press manuell 2500/1200

Svetsagregat 2st

Metallbandsåg

Justersåg liten Wakin