Formgivning

Arkitektur och formgivning.

 

Fotoform - referensmaterial

Om oss.

Fotoform har tagit fram ritnings- och skissunderlag för olika projekt. Fotoform brukar rita igenom många förslag och gestalta alternativa lösningar och på så sätt kan kunden få en bra grund för ett fortsatt arbete med att finna en slutgiltig gestaltning. 

Det är främst skissmaterial i tidiga skeden men Fotoform tar även fram bygglovshandlingar mm. om så önskas.